تاریخ : شنبه، 11 شهريور ماه، 1391
موضوع : مطالب آموزشی

ختنه مادرزادی

درختنه مادرزادی  (یا هیپوسپادیازیس )انجام هرگونه ختنه ممنوع می باشد.تعریف :

به قرارگرفتن غیرطبیعی سوراخ مجرای  ادراری درقسمت زیرین آلت تناسلی راگویند.

دراین بیماری علاوه برمحل غیرطبیعی مجرای ادراری ،تنگی مجرا،کجی آلت وعدم تشکیل بخشی از پوست ختنه گاه هم وجود دارد(علت نامگذاری ختنه مادرزادی).

انواع بیماری:

درصورت وجود همزمان نهان بیضگی  بایستی ازنظراختلالات کروموزومی بررسی شود.

علل بیماری :

 مشکلات هورمونی دوران جنینی ،مصرف داروهای هورمونی دردوران حاملگی وداشتن سابقه فامیلی می دانند.

درمان:

انجام عمل جراحی ترمیمی جهت اصلاح مجرای غیر ظبیعی ورفع کجی آلت درسن 6 الی 18 ماهگی است.

هرچه مجرا پائین ترباشد عمل جراحی مشکلتر وعوارض بیشتر خواهد شد وگاهانیاز به انجام عمل دو یا چندمرحله ای می شود.

عوارض عمل جراحی :

تنگی مجرا،خونریزی،عفونت ،عود عمل،تشکیل فیستول پوستی(راه یافتن ادراربه پوست آلت بدلیل سوراخ ایجادشده)

توجه:این بیماران نباید ختنه شوند چون پوست ناحیه ختنه گاه بعدها درجراحی ترمیمی مجرا استفاده می شود.


ختنه مادرزادی هیپوسپادیازیس هیپوسپادیاس

منبع این مقاله : :وبسایت دکتر بیک محمدلو
آدرس این مطلب : http://dr-beik.com/22/ختنه-مادرزادی/